podem group bulgariax1000

Подкранови пътища

Подкранови пътища

008 podkran3

 • Затворен цикъл на процеса
 • Геодезично заснемане
 • Проектиране на подкранов път
 • Съдействие при узаконяване
 • Издаване на гаранция за подкрановият път
 • Монтаж на ЖП релси
 • Монтаж на ЖП стрелки
 • Монтаж на реброви подложки с 2,3,6 отвора
 • Монтаж на гео скрепления
 • Монтаж на джонтови връзки с 4 и 6 отвора
 • Монтаж на джонтови болтове
 • Монтаж на тирфони
 • Монтаж на дървени импрегнирани траверси
 • Монтаж на бетонни траверси СТ4 и СТ6
 • Ремонт на релсов път
 • Демонтаж на стар и монтаж на нов релсов път
 • Доставка и монтаж на релсов път и монтаж на касетъчно захранване
 • Демонтаж на стар и монтаж на нов релсов път
 • Монтаж на релсови пътища
 • Ремонт на подкранов релсов път
 • Демонтаж на съществуващ кран и релсов път
 • Ремонт на подкранов път с подмяна на релси и присъединителни връзки
 • Монтаж на токозахранваща касета
 • СМР по подмяна на релсов път и други.

 

Наш специалист може да Ви посети и да направи оглед на текущото състояние на релсовите Ви пътища, след което да изготвим оферта за ремонт. Може да е необходимо да се подменят релси, а може и да е необходима само корекция на геометрията на релсите и притягане на болтовите връзки.
При по-стари халета, може да е необходимо да се подменят и самите подкранови греди – това е доста по-тежък ремонт, с който нашият екип се е справял многократно и също можем да извършим ако случаят го налага.
Притежаваме удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.

 

 • Ремонт на кранови пътища.
 • Преустройство на подкранови пътища.
 • Монтаж на релси.
 • Демонтаж на релси.
 • Геодезия висококачествени снимки.
 • Узаконяване.
 • Калибриране на кранове.
 • Мостови кран
 • Козлови кран
 • Мостови едногредов кран
 • Мостови двугредов кран
 • Подкранови пътища
 • Релси 49 60 70 110 140
 • Джонтови връзки

 

Предоставяме на Вашето внимание, предложение относно извършване на геодезически заснемания на геометрията на подкранови релсови пътища. Заснеманията представляват високоточни, геодезически измервания, извършени с прецизна апаратура (роботизирана тотална станция) и имат за цел да установят геометрични отклонения от проектното положение.

При проверката се следят нормирани отклонения по следните показатели:

 • Разлика в котите (нивата) на главите на крановите релси в напречни сечения.
 • Разлика в котите (нивата) на главите на релсите по дължина на релсовия път за всяка релса.
 • Отклонение в разстоянията между осите на релсите.
 • Отклонение на релсите от правата линия

Анализът на резултатите от измерванията се състои в следното:

 • математическа обработка на геодезическите измервания - изравнение по МНМК.
 • определяне на изравнителна права, чрез линейна регресия по множеството от заснетите точки за всяка от двете релси.
 • определяне на централната права, която отстои на равни разстояния от изравнителните прави.
 • определяне на теоретичните оси на релсите.
 • определяне на средноаритметична стойност от котите на всички заснети точки.
 • определяне на отклоненията във всяка от измерените точки спрямо съответната и права.
 • определяне на височинните отклонения във всяка подробна точка спрямо средноаритметичната кота.
 • оформяне на графични материали - чертежи.

 

Фирмата е специализирана в ремонта , изработката и реконструкцията на подкранови пътища като е една от малкото в страната, която е в състояние да затвори цикъла: геодезическо заснемане за диагностика - ремонт вследствие на данните в диагностиката - геодезическо заснемане.
Подмяна на ходови колела.
Геометрия на крана обследване от пукнатини.
Скенер на заварките.

 

Монтаж на релси монтаж подкранови греди реконструкция на подкранови пътища преустройство на подкранови греди за всякакъв тип индустриални кранове.

 • мостови кранове;
 • козлови кранове;
 • Козлов едногредов кран;
 • Козлов двугредов кран;
 • монорелси;
 • полу козлови кранове;
 • мостови двугредов кран;
 • мостови едногредов кран;
 • мостови висящ кран.
 • подкранови пътища;
 • геодезия;
 • реконструкция на подкранови пътища;
 • ходови колела.
 • Нестандартни решения.

 

В случай, че имате допълнителни въпроси , моля не се колебайте да се свържете отново с нас !

Телефон за връзка 0878444224 - Георги Костадинов.

 

podkranov-pat_001
podkranov-pat_002
podkranov-pat_003
podkranov-pat_004
podkranov-pat_005
podkranov-pat_006
podkranov-pat_007
podkranov-pat_008
podkranov-pat_009
podkranov-pat_010
podkranov-pat_011
podkranov-pat_012
podkranov-pat_013
podkranov-pat_014
podkranov-pat_015
podkranov-pat_016
podkranov-pat_017
podkranov-pat_018
podkranov-pat_019
viber_изображение_2023-12-31_09-35-00-055
viber_изображение_2023-12-31_09-35-00-238
viber_изображение_2023-12-31_09-35-00-423
viber_изображение_2023-12-31_09-35-00-609
viber_изображение_2023-12-31_09-35-00-812
viber_изображение_2023-12-31_09-41-02-162
viber_изображение_2023-12-31_09-41-02-588
viber_изображение_2023-12-31_09-41-02-785
viber_изображение_2023-12-31_09-41-03-005
viber_изображение_2023-12-31_09-41-03-205
viber_изображение_2023-12-31_09-41-03-436
viber_изображение_2023-12-31_09-41-03-641
viber_изображение_2023-12-31_09-41-03-835
viber_изображение_2023-12-31_09-41-04-099
viber_изображение_2023-12-31_09-41-04-311
viber_изображение_2023-12-31_09-41-04-504
viber_изображение_2023-12-31_09-41-04-711
viber_изображение_2023-12-31_09-41-04-962
viber_изображение_2023-12-31_09-41-05-162
viber_изображение_2023-12-31_09-41-05-683
viber_изображение_2023-12-31_09-41-05-902
viber_изображение_2023-12-31_09-41-06-137
viber_изображение_2023-12-31_09-42-15-006
viber_изображение_2023-12-31_09-42-15-267
viber_изображение_2023-12-31_09-42-15-491
viber_изображение_2023-12-31_09-42-15-700
viber_изображение_2023-12-31_10-44-56-845
viber_изображение_2023-12-31_10-44-57-039
viber_изображение_2023-12-31_10-44-57-231
viber_изображение_2023-12-31_10-44-57-408
viber_изображение_2023-12-31_10-44-57-602

НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .