podem group bulgariax1000

 

Подем груп България ЕООД Дейности и услуги:

 

1 Изработка на зъбни колела, валове, оси, зъбни фланци и зъбонарязване

.

2 Ремонт, преустройство и поддръжка на повдигателни съоръжения

.


3 Изработка и производство на повдигателни съоръжения и електротелфери

.


4 Проектиране и изработка на нестандартни повдигателни съоръжения по изискване на клиента

.


5 Поддръжка и абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения - мостови кранове, козлови кранове, конзолни кранове и др.

.


6 Оптимизиране и модернизиране на всякакъв вид подемна техника и електротелфери

.


7 Съставяне на техническа документация

.


8 Узаконяване и пускане в експлоатация на повдигателни съоръжения

.


9 Ремонт на електротелфери

.


10 Технически прегледи на повдигателни съоръжения

.


11 Монорелсови пътища

.


12 Ремонт на подкранови пътища

.


13 Геодезическо изследване, измерване и поправка на подкранови пътища

.


14 Радиоуправление за повдигателни съоръжения

.


15 Касетъчни токозахранващи системи

.


16 Инвертори за честотно управление на електродвигатели

.


17 Оптични и механични датчици против сблъскване

.


18 Разработка и продажба на метални конструкции

.


19 Микро скорости за подем и движение на подемни съоръжения

.


20 Ограничители на товара

.


21 Ел. обзавеждане на повдигателни съоръжения

.


22 Ограничители на товара

.


23 Микроскорости на подем и движение

.


24 Ел.производство, преустройство и поддържане на товарни асансьори

.


25 Производство, преустройство и поддържане на строителни подемници

.


26 Радио управление

о.


27 Подрелсови пътища

.


28 Модернизация

.


29 Фотодатчици против сблъскване

.


30 Инвертори

.


31 Резервни части, елементи и възли за подемни съоръжения и електротелфери

.


НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .